fredag, september 30, 2005

Funderingar kring högskolan

Så, då är jag inne på min avslutande termin på högskolan. Nästa vecka ska jag opponera på min d-uppsats som behandlar identitet på Internet, specifikt hur någon skulle kunna bli en tibetan på Internet. Men det är inte detta jag funderar kring, utan det är den kurs som jag nu läser, statsvetenskap 1. Första delkursen är avklarad och nu har första veckan på delkurs 2 avklarats. Vår föreläsare är en yngre lektor som inte tvekar med att tala om att hennes mål är att bli professor. Med detta tal visar hon direkt vilken nivå hon tycker att vi ska lägga oss på. Detta genomsyrar hela upplägget på denna delkurs, att studenterna ska bli statsvetare. Jag som läser denna kurs för att jag har en allmänt intresse runt statsvetenskapliga frågor men inte har någon tanke på att bli statsvetare känner mig lite lämnad vidsidan om. Vad jag är ute efter är om grundkurser måste rikta sig enbart till dem som läser ett program, i detta fall politisk magister tror jag det är. Det är svårt att tillgodose många, och i en "klass" där det finns 80 studenter och minst 60 kanske läser programet, då är det nog bara att köpa läget. En annan sak som slagit mig är den betygshets som verkar råda bland en del studenter. Redan inför första tentamen frågar man om hur man ska göra för att få ett vg. På antropologi kurserna har vi nog aldrig diskuterat betyg. Jobbigt när studenterna måste börja visa framfötterna redan på den första kursen. Måste erkänna att jag är glad att detta är min avslutande termin. På torsdag ska jag försvara min d-uppsats sedan är det bara 13 veckor kvar typ!