söndag, mars 16, 2008

Visa ditt stöd för Tibet

SOLIDARITETSMANIFESTATION FÖR TIBET
Måndagen den 17 mars kl 17.00 vid kinesiska ambassaden.
Pekingregimen har gett de protesterande tibetanerna en tidsfrist till midnatt på måndag. Om inte protesterna slutat då kommer man att ta till ännu kraftigare våld.
Över hela världen kommer solidaritetsmanifestationer med det tibetanska folket att äga rum när denna tidsfrist löper ut, dvs kl 17:00 svensk tid.
Kom och ge ditt stöd för det tibetanska folkets rättmätiga kamp för frihet och mänskliga rättigheter!
Sprid gärna detta budskap vidare!
Arrangörer: Tibetan Community in Sweden och Svenska Tibetkommittén Den kinesiska ambassaden ligger intill Etnografiska museet på Gärdet i Stockholm

Inga kommentarer: