onsdag, februari 04, 2009

Läser hemma!

Har inte talat om att jag är på utbildning. En nio veckors grundutbildning inom kriminalvården - KRUT. Idag läser jag hemma på förmiddagen och har faktiskt varit igång sedan strax efter sju med mina studier. Jag får berätta mer om KRUT en annan gång men detta korta bloggandet handlar om "att läsa hemma". En del hävdar att det inte går att läsa hemma -den fakturerbara tiden skulle bli aldeles för låg hävdar dessa, jag säger att jag ska läsa men tillbringar större delen framför internet, kokar kaffe, äter etc. Idag har den fakturbara tiden varit hög, men alla gånger har den inte varit det, så är det.

Inga kommentarer: